İSG
  12.May.2020 Sal       2042

İSG

İŞ GÜVENLİĞİ

Kuvvet OSGB ,  işin genel performansında iyileşme sağlayarak, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini ve operasyonlarından etkilenen diğer insanları korumayı; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan parametreleri anlamaya yönelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim uygulanmalarını denetleyecek özellikte İSG Politikası hazırlanmış olup, 'sıfır kaza hedefine' ulaşmak için bahsedilen İş Sağlığı Güvenliği Politikasına sürekli bağlılık göstermekteyiz.

Şirket İSG eğitim programımız her zaman güvenlik bilincini artıracak, güvenli çalışma uygulamalarını öğretecek ve çevreye bağlılığı artıracak kapsamdadır ve olacaktır. İSG El Kitabımızda pozitif İSG kültürünün gelişmesine yardımcı olmak için, organizasyonun açıkça anlaşılacağı tüm rolleri ve sorumluluklar tanımlanmıştır.